fii pregătit pentru GDPR

AFLĂ TOTUL DESPRE NOUL REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

TIMP rămas până la implementarea gdpr

If custom countdown is giving an error you may need to enable javascript - please visit Support Center for support.

elemente din gdpr

Află detalii despre noul Regulament General de Protecție a Datelor (GDPR)

Anul 2016 marchează un moment cheie în evoluția reglementărilor europene privind protecția datelor personale prin adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu, a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), de directă aplicabilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, alături de adoptarea și a Directivei privind protecţia datelor prelucrate în scopul prevenirii, detectării, investigării şi punerii sub urmărire a infracţiunilor şi a altor activităţi judiciare.

Această reformă a cadrului normativ în domeniu implică o evaluare complexă a instrumentelor specifice asigurării protecției datelor personale, în scopul adaptării cadrului normativ național și pregătirii instituționale pentru aplicarea noilor reglementări europene, inclusiv sub aspectul realizării unei cooperării eficiente cu Comitetul european pentru protecția datelor și cu celelalte autorități în domeniu din Uniunea Europeană.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

REGULAMENT GDPR

Domeniu de aplicare:

este direct aplicabil în toate statele membre UE ;
protejează drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul UE, indiferent de poziţionarea geografică a operatorului de date;
extinde sfera de aplicare şi asupra operatorilor de date stabiliţi în afara UE, în măsura în care bunurile şi/sau serviciile acestora sunt adresate (şi) persoanelor aflate pe teritoriul UE; acești operatori de date vor trebui să respecte regulile şi principiile stabilite de Regulament;


Pentru persoanele vizate, sunt garantate drepturi noi:

dreptul de a fi uitat - se poate cere ştergerea datelor dacă acestea sunt prelucrate ilegal, fără consimţământ sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate iniţial

dreptul la portabilitatea datelor - există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru transmiterea de date la un alt operator

Prevederi specifice referitoare la minori - sunt necesare reguli clare şi simple pe care tânărul / copilul să le înţeleagă şi trebuie obţinut consimţământul părintelui / tutorelui, după caz

Proximitatea faţă de persoana vizată - autoritatea de supraveghere din statul membru în care se află persoana vizată acţionează ca punct de contact atunci când operatorul reclamat este stabilit într-un alt stat

Cooperare consolidată între autorităţile de supraveghere - în cazul prelucrărilor de date transnaţionale (cele care privesc persoane din mai multe state membre UE), Regulamentul oferă autorităţii de supraveghere din statul tău competenţe pentru a se asigura, alături de autorităţile din celelalte state implicate, că datele tale sunt prelucrate conform regulilor şi principiilor stabilite de acesta

Pentru operatorii de date:

One stop shop - pentru operatorii de date care îşi desfăşoară activităţile în mai multe state membre UE, autoritatea de supraveghere competentă este cea din statul membru în care operatorul respectiv îşi are stabilit sediul principal

Responsabilizarea operatorilor de date - accentul este pus pe transparenţa faţă de persoana vizată şi responsabilitatea operatorului de date faţă de modul în care sunt prelucrate datele

Studiu de impact - în cazul prelucrărilor de date care presupun un risc ridicat pentru viaţa privată a persoanelor, operatorul trebuie să efectueze un Studiu de Impact asupra vieţii private. Rezultatul unui astfel de studiu îi va permite să identifice riscuri specifice şi să adopte măsuri care să împiedice apariţia / producerea acestor situaţii

Transferul datelor în afara UE - pentru transferul datelor în afara Uniunii, Regulamentul introduce instrumente noi, pe lângă cele consacrate deja: BCR, clauze contractuale standard şi Decizii ale Comisiei Europene privind un nivel adecvat de protecţie

Privacy by design & Privacy by default - două noi principii esenţiale pentru operatorii de date

DPO - data protection officer / responsabilul pentru protecţia datelor

Numirea unui DPO la nivelul operatorului de date reprezintă una dintre măsurile prin care se încearcă responsabilizarea operatorilor de date. Acesta oferă operatorului consultanţa necesară în vederea respectării tuturor obligaţiilor acestuia şi asigurării transparenţei necesare faţă de persoanele vizate.

Sancţiuni severe - până la 10 – 20 milioane de euro sau între 2% şi 4% din cifra de afaceri la nivel internaţional.

CURSURI

GDPR

CURS 1

CURS MANAGEMENT GDPR

1. Fundamentele și terminologia privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);

2. Competențele autorității;

3. Categorii de date cu caracter personal;

4. Securizarea datelor personale.

CURS 2

CURS DE BAZĂ PREGĂTIRE OPERATORI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

1. Cunoaşterea şi înţelegerea instituţiilor juridice aplicabile în domeniul protecţiei datelor personale;

2. Dezvoltarea abilităţilor de a crea şi adapta proceduri în materia protecţiei datelor personale la nivelul organizaţiei;

3. Optimizarea capacităţii de reacţie la incidente de securitate cu date personale.

CURS 3

CURS PRACTIC DE PERFECȚIONARE PENTRU DPO

1. Prezentare cadre legislative;

2. Rolul autorității de supraveghere;

3. Concept general despre date personale;

4. Prelucrare date personale;

5. Transferul datelor;

6. Răspundere și sancțiuni.

Contactează-ne

Pentru informații despre GDPR sau detalii despre cursuri, nu ezitați să ne contactați!